Người phụ nữ mất tích bất ngờ trở về: 22 năm bị lừa bán, đánh đập nơi xứ người

Người phụ nữ mất tích bất ngờ trở về: 22 năm bị lừa bán, đánh đập nơi xứ người

Sau hơn 20 năm biệt tăm biệt tích, chị Nguyễn Kim H. bất ngờ trở về trong tình trạng không còn nói thạo tiếng Việt. Thông qua...