Trồng cây giữa lòng đường, ý tưởng từ "đáy giếng"

Trồng cây giữa lòng đường, ý tưởng từ "đáy giếng"4

Nếu ý tưởng trồng cây dưới lòng đường là đột phá, là "có thể nhân rộng cả nước" thì TP Uông Bí không vội vã nhổ bỏ hàng cây sau khi...