Trùng tu biến dạng bia Quốc học Huế: Chính quyền yêu cầu điều chỉnh

Trùng tu biến dạng bia Quốc học Huế: Chính quyền yêu cầu điều chỉnh3

Tại cuộc họp để lấy ý kiến của các nhà nghiên cứu về việc trùng tu bia Quốc học, lãnh đạo TP.Huế thừa nhận đã có sự bất ổn trong...