Tướng Đồng Sỹ Nguyên với những câu chuyện đã trở thành giai thoại

Tướng Đồng Sỹ Nguyên với những câu chuyện đã trở thành giai thoại1

Trong Điếu văn tại Lễ truy điệu Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có nói, cán bộ, chiến sỹ toàn...