Kỷ luật Trưởng Công an xã "tung cước" dẹp chợ

Kỷ luật Trưởng Công an xã "tung cước" dẹp chợ1

Hội đồng kỷ luật huyện Krông Ana (Đắk Lắk) đã thống nhất đưa ra hình thức kỷ luật khiển trách đối với ông Lê Tấn Thịnh, Trưởng...