Không xin lỗi khán giả, Trường Giang thản nhiên trở lại sân khấu

Không xin lỗi khán giả, Trường Giang thản nhiên trở lại sân khấu

Sau sự cố mang khuôn mặt "đưa đám" lên hình, Trường Giang bỗng dưng xuất hiện trở lại trong gameshow mà không có một lời giải thích.