Trưởng phòng trộm trứng hội chợ về cho cấp dưới

Trưởng phòng trộm trứng hội chợ về cho cấp dưới1

Liên quan vụ trưởng phòng trộm trứng vịt, sáng nay Thường vụ Huyện ủy huyện Chợ Gạo, Tiền Giang đã họp và yêu cầu Chi bộ Đảng nơi...