Người dân tự đếm xe ở BOT Ninh Lộc "không tin Tổng cục Đường bộ"

Người dân tự đếm xe ở BOT Ninh Lộc "không tin Tổng cục Đường bộ"18

Sau khi Công ty CP đầu tư BOT Đèo Cả Khánh Hoà - chủ đầu tư BOT Ninh Lộc lên tiếng, nhóm người dân tự đếm xe cũng đề nghị Tổng cục...