Thể lệ Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2016-2017

Thể lệ Giải báo chí toàn quốc Tự hào Nông dân Việt Nam 2016-2017

Trong 3 năm qua, Báo NTNN đã tổ chức Cuộc thi viết Tự hào NDVN trên Báo NTNN và đã đạt được kết quả tốt. Trên nền cuộc thi này của...