Bị Tuấn Hưng tố "phủi trách nhiệm", giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa nói gì?

Bị Tuấn Hưng tố "phủi trách nhiệm", giám đốc Cung thể thao Quần Ngựa nói gì?

Tuấn Hưng và ê-kíp hoang mang khi phía Cung thể thao Quần Ngựa cố tình "phủi trách nhiệm".