Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình

Nghệ sĩ Việt bị ám ảnh vì đón Tết cô đơn, nghèo khó một mình

15 năm lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống bằng nghề làm móng tay dạo, cũng là ngần ấy năm nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đón những cái Tết đầy ám...