Chồng tặng bồ váy hiệu nhân ngày Valentine, vợ “chơi chiêu” khiến anh ta xanh mặt

Chồng tặng bồ váy hiệu nhân ngày Valentine, vợ “chơi chiêu” khiến anh ta xanh mặt

Tôi không nghĩ rằng mình phải đón một ngày lễ Tình nhân buồn đau và chua chát đến thế.