Sao Việt hiện đại, cá tính với mốt blazer không tay

Sao Việt hiện đại, cá tính với mốt blazer không tay

Trong những ngày thời tiết miền Bắc chuyển mùa như thời điểm hiện tại, blazer không tay đã trở thành món đồ “ruột” của nhiều tín...