Thứ Sáu, ngày 23/03/2018 03:39 AM (GMT+7)
10 di sản văn hóa tiếng tăm thế giới đang có nguy cơ bị phá hủy

10 di sản văn hóa tiếng tăm thế giới đang có nguy cơ bị phá hủy

Du lịch ngày nay giống như con dao hai lưỡi, nó vừa mang lại nguồn thu cho khu vực có các di tích, vừa mang lại những thiệt hại...