Ông Tất Thành Cang có chức danh mới

Ông Tất Thành Cang có chức danh mới2

Sau khi bị cách chức Phó bí thư Thường trực Thành ủy, ông Cang được phân công qua ban định hướng nội dung nghiên cứu lịch sử thành...