Hoa nở nơi chiến địa Vị Xuyên (kỳ cuối)

Hoa nở nơi chiến địa Vị Xuyên (kỳ cuối)1

Trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc (từ 1979 đến 1989), riêng ở mảnh đất rát lửa Vị Xuyên (Hà Giang), 2 nơi người dân...