Một công ty Hà Lan lập trại giống rau ở Đà Lạt

Một công ty Hà Lan lập trại giống rau ở Đà Lạt1

Đại diện Công ty Rijk Zwaan (Hà Lan) vừa có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng và đi thực tế tại một số điểm trong khu vực Đà...