Thứ Ba, ngày 23/01/2018 09:27 AM (GMT+7)
Em vẫn chờ đợi anh phía cuối con đường!

Em vẫn chờ đợi anh phía cuối con đường!

Người ta vẫn thường nói: Tình yêu là một phép màu nhiệm!. Điều này thật đúng phải không anh?