Thứ Hai, ngày 21/05/2018 03:04 AM (GMT+7)
Em vẫn chờ đợi anh phía cuối con đường!

Em vẫn chờ đợi anh phía cuối con đường!

Người ta vẫn thường nói: Tình yêu là một phép màu nhiệm!. Điều này thật đúng phải không anh?