Bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư, ông Võ An Đôn còn được hành nghề?

Bị xóa tên khỏi Đoàn luật sư, ông Võ An Đôn còn được hành nghề?

Sau khi Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư Phú Yên quyết định kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn (Trưởng Văn phòng luật sư Võ An Đôn) ra...