Clip: Ám ảnh người chồng bị vợ nhốt hơn 3 năm trong "chuồng cọp"

Clip: Ám ảnh người chồng bị vợ nhốt hơn 3 năm trong "chuồng cọp"

Nỗi ân hận nhất cuộc đời ông Năm - người bị vợ "biệt giam" hơn 3 năm trong "chuồng cọp" là ngày mẹ chết và con gái đi lấy chồng, ông...