Vỡ trận cocobay Đà Nẵng: Thành Đô trả lợi nhuận bằng voucher nghỉ dưỡng?

Vỡ trận cocobay Đà Nẵng: Thành Đô trả lợi nhuận bằng voucher nghỉ dưỡng?

“Sau khi tuyên bố không thể thực hiện cam kết, Tập đoàn Thành Đô hoàn toàn im lặng, không có thái độ hợp tác và chối bỏ trách...