Ca sĩ Tùng Dương: Gameshow đang bị nhà sản xuất can thiệp sâu

Ca sĩ Tùng Dương: Gameshow đang bị nhà sản xuất can thiệp sâu

“Tôi cam đoan những cuộc thi kiểu đó luôn có sự can thiệp của nhà sản xuất, không thể trong sáng hoàn toàn”, ca sĩ Tùng Dương chia...