Không đầu tư nguồn lực, khó giảm được đuối nước

Không đầu tư nguồn lực, khó giảm được đuối nước

Đó là quan điểm của ông Đặng Hoa Nam - Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ LĐTBXH) trước tình trạng liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em...