Thứ Hai, ngày 21/05/2018 03:07 AM (GMT+7)
Bác đề nghị triệu tập chủ tọa xử vụ Huyền Như đến phiên tòa Navibank

Bác đề nghị triệu tập chủ tọa xử vụ Huyền Như đến phiên tòa Navibank

Về yêu cầu triệu tập thẩm phán Quảng Đức Tuyên, chủ tọa Vũ Thanh Lâm không chấp nhận, cho rằng các luật sư chưa hiểu rõ quy định...