"Sếp" Vinalines: "Tiền có sẵn nhưng chưa thể lấy cảng Quy Nhơn'"(!)

"Sếp" Vinalines: "Tiền có sẵn nhưng chưa thể lấy cảng Quy Nhơn'"(!)1

Đã 6 tháng, từ khi Thanh tra Chính phủ có kết luận và chỉ ra hàng loạt sai phạm về cổ phần hóa tại cảng Quy Nhơn, thế nhưng câu...