Nhiều phóng viên bỏ về tại buổi Thành Bưởi gặp mặt báo chí

Nhiều phóng viên bỏ về tại buổi Thành Bưởi gặp mặt báo chí3

Phóng viên yêu cầu người tự nhận là đại diện của Công ty TNHH Thành Bưởi đưa ra chứng cứ chứng minh quan điểm của công ty, tuy...