Thứ Hai, ngày 21/05/2018 16:22 PM (GMT+7)
Vợ người bị bắt vì chém trộm: "Chồng tôi bảo vệ 6 mạng người"

Vợ người bị bắt vì chém trộm: "Chồng tôi bảo vệ 6 mạng người"3

"Chúng tôi không biết kẻ gian có mấy người, con dâu và 3 cháu nội thì nằm ngay tầng 1. Chồng tôi làm vậy để bảo vệ 6 thành viên gia...