Lộ mảng tối đáng sợ từ vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em

Lộ mảng tối đáng sợ từ vụ cán bộ Trung tâm Hỗ trợ xã hội dâm ô trẻ em3

Trước khi hành vi dâm ô trẻ em của nhân viên hợp đồng Nguyễn Tiến Dũng bị phát giác, đã có nhiều dư luận về việc trẻ lang thang cơ...