Giáo viên tiếp khách: "Hãy đặt vào vị trí vợ, con mình"

Giáo viên tiếp khách: "Hãy đặt vào vị trí vợ, con mình"1

Về câu chuyện "giáo viên tiếp khách", bà Nguyễn Vân Anh cho rằng đừng nhìn chuyện này như một điều không thể bước qua được mà phải...