Cho thôi việc nhân viên phát tán clip cặp đôi 'mây mưa' trong rạp CGV

Cho thôi việc nhân viên phát tán clip cặp đôi 'mây mưa' trong rạp CGV1

Sau khi họp hội đồng kỷ luật, rạp chiếu phim CGV đã quyết định chấm dứt hợp hợp đồng lao động, buộc thôi việc nhân viên đã phát...