Chiếm 3 điểm yết hầu ở Biển Đông là âm mưu lâu dài của Trung Quốc

Chiếm 3 điểm yết hầu ở Biển Đông là âm mưu lâu dài của Trung Quốc

“Toàn bộ cửa ngõ ra vào Biển Đông là đảo Hải Nam, quần đảo Hoàng Sa và các đá trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc...