Giao quyền thu phí cao tốc cho công ty của Vũ Thị Hoan trái quy định pháp luật?

Giao quyền thu phí cao tốc cho công ty của Vũ Thị Hoan trái quy định pháp luật?

“Cần làm rõ về thủ tục, căn cứ pháp lý nào theo quy định của pháp luật khi trước đây VEC và công ty Yên Khánh (công ty của Vũ Thị...