Vụ thưởng… 15.000 đồng ở Quảng Nam: Người được thưởng chưa nhận

Vụ thưởng… 15.000 đồng ở Quảng Nam: Người được thưởng chưa nhận

Dù đã đến thời gian nhận thưởng số tiền 15.000 đồng nhưng chủ nhân được thưởng vẫn chưa đến nhận.