Bắt thêm 2 đối tượng vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

Bắt thêm 2 đối tượng vụ trộm 500 gốc sâm Ngọc Linh

Đến thời điểm này, cơ quan công an xác định có 4 đối tượng đã tham gia vào vụ trộm hàng trăm gốc sâm Ngọc Linh và đang củng cố hồ...