Nổ súng chấn động Thái Bình: Chưa thể khẳng định do mâu thuẫn thu hồi đất

Nổ súng chấn động Thái Bình: Chưa thể khẳng định do mâu thuẫn thu hồi đất2

Dư luận cho rằng nguyên nhân do Viết bức xúc trong giải phóng mặt bằng, tuy nhiên theo thiếu tá Vương thông tin này chưa chính...