Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây xăng giả

Bộ trưởng Tô Lâm biểu dương các đơn vị phá đường dây xăng giả

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra mở rộng, củng cố tài liệu, chứng cứ để truy tố đối tượng.