Bộ LĐTBXH ban hành mức hỗ trợ lao động từ Libya về nước

Bộ LĐTBXH ban hành mức hỗ trợ lao động từ Libya về nước

Sáng nay (12.8), thông tin từ Bộ LĐTBXH cho biết, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền đã ký và ban hành Quyết định số 1012/ QĐ – LĐTBXH...