Thứ Hai, ngày 21/05/2018 16:25 PM (GMT+7)
Bản quyền World Cup 2018: Cộng đồng mạng lo tìm cách "xem lậu"

Bản quyền World Cup 2018: Cộng đồng mạng lo tìm cách "xem lậu"

Đến thời điểm này, Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á chưa có bản quyền World Cup 2018. Điều đó khiến người...