Kẻ xả súng vào Quốc hội Canada từng van xin để được đi tù

Kẻ xả súng vào Quốc hội Canada từng van xin để được đi tù

Tay súng bị bắn chết trong vụ tấn công tòa nhà quốc hội Canada từng đi cướp ở cửa hàng đồ ăn nhanh để xin được đi tù hòng gột sạch...