"Xé rào" trồng lúa (Bài cuối): Thay đối phó bằng chủ động thích ứng

"Xé rào" trồng lúa (Bài cuối): Thay đối phó bằng chủ động thích ứng

Tình hình hạn mặn khu vực ĐBSCL đang lên đến đỉnh điểm, dự kiến thời gian hạn mặn sẽ kéo dài hết tháng 3 và một số vùng kéo dài...