Tai nạn 8 người chết tại Hải Dương: Người đi bộ đã chọn đường tắt

Tai nạn 8 người chết tại Hải Dương: Người đi bộ đã chọn đường tắt1

Đoàn người đi bộ đã đi tắt ngược chiều trên quốc lộ 5. Trong khi, từ nghĩa trang lên cầu vượt đã có đường riêng lên cầu.