Ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án

Ca sĩ Châu Việt Cường được giảm án1

Xét thấy gia đình bị cáo đã khắc phục hậu quả, đại diện bị hại cũng có đơn xin giảm án nên tòa phúc thẩm tuyên ca sĩ Châu Việt...