Vụ án Huyền Như: Sơ thẩm thu 150 tỷ đồng, phúc thẩm thu 9.000 tỷ đồng!

Vụ án Huyền Như: Sơ thẩm thu 150 tỷ đồng, phúc thẩm thu 9.000 tỷ đồng!

Tòa án cấp phúc thẩm xác định tiền gốc và lãi là phương tiện phạm tội nên tịch thu tất cả, kể cả với các bị cáo không kháng cáo,...