Bầu Kiên gửi kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm

Bầu Kiên gửi kháng cáo toàn bộ án sơ thẩm

Cùng cho rằng mình không phạm tội theo truy tố, Nguyễn Đức Kiên (bầu Kiên) cùng 3 đồng phạm Lý Xuân Hải, Trịnh Kim Quang và Huỳnh...