Trịnh Xuân Thanh tiếp tục kháng cáo

Trịnh Xuân Thanh tiếp tục kháng cáo

Trịnh Xuân Thanh, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí (PVC) vừa có đơn kháng cáo kêu oan...