Lần thứ 3 bác sĩ Hoàng Công Lương nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Lần thứ 3 bác sĩ Hoàng Công Lương nhận lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú

Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Hoà Bình) lại có lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với bác sĩ Hoàng Công Lương - một trong sáu...