Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương

Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của BS Hoàng Công Lương

Sở Y tế Hòa Bình vừa quyết định thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh của bác sĩ Hoàng Công Lương. Bác sĩ Lương vẫn đi làm...