Vụ Diễm Hương bị cấm diễn: Nhận thức ngay ra cái sai

Vụ Diễm Hương bị cấm diễn: Nhận thức ngay ra cái sai

"Trường hợp hoa hậu Diễm Hương bị cấm vừa qua là vụ việc cụ thể về nhận thức và thực hành nhiệm vụ công vụ chưa chưa chính xác" -TS...