Thứ Năm, ngày 19/10/2017 01:39 AM (GMT+7)
10 bị cáo vụ sai phạm ở Đồng Tâm làm đơn kháng cáo

10 bị cáo vụ sai phạm ở Đồng Tâm làm đơn kháng cáo

10 trong số 14 bị cáo nguyên là lãnh đạo xã Đồng Tâm và huyện Mỹ Đức (Hà Nội) trong vụ sai phạm đất đai ở Đồng Tâm đã làm đơn...