Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 3 Tết Canh Tý 2020

Hướng và giờ xuất hành tốt nhất ngày mùng 3 Tết Canh Tý 2020

Mùng 3 Tết Canh Tý 2020 xuất hành hướng nào, giờ nào phù hợp nhất?