Thứ Hai, ngày 30/03/2020 04:23 AM (GMT+7)

Mức lương ngành tòa án, kiểm sát 2020 (mới nhất)

authorYến Linh Thứ Hai, ngày 16/03/2020 14:26 PM (GMT+7)

(Dân Việt) Mức lương ngành tòa án, kiểm sát có sự thay đổi trong năm 2020 theo sự đổi thay của mức lương cơ sở. Cụ thể bảng lương của cán bộ ngành Tòa án, Kiểm sát như sau.

   

Các chức danh trong Viện kiểm sát vẫn được xếp lương theo công thức. Theo đó, mức lương của các chức danh trong viện kiểm sát, tòa án được tính theo công thức sau:

Lương = Hệ số x mức lương cơ sở

Theo Nghị quyết số 86/2019/QH14, từ 1/7/2020, mức lương cơ sở của cán bộ công chức viên chức tăng lên 1.600.000 đồng/tháng.

Vậy nên, trong năm 2020, lương công chức ngành Kiểm sát sẽ được chia thành 2 giai đoạn là từ nay đến 30/6/2020 và từ ngày 1/7/2020 trở đi.

Mức lương các chức danh lãnh đạo ngành Tòa án, Kiểm sát (Đơn vị: triệu đồng/ tháng)

STT

Chức danh

Bậc 1

Bậc 2

Hệ số lương

Mức lương từ 1/1- 30/6/2020 

Mức lương từ 1/7/2020

Hệ số lương

Mức lương từ 1/1- 30/6/2020 

Mức lương từ 1/7/2020

1

Chánh án Toà án nhân dân tối cao

10.4

15.496

16.640 11.00 16.390 19.600
2

Viện trưởng Viện kiểm sát  nhân dân tối cao

10.4 15.496

16.640

11.00

16.390

19.600

Mức lương chuyên môn, nghiệm vụ ngành Tòa án, Kiểm sát (Đơn vị: đồng/ tháng)

STT NHÓM CHỨC DANH BẬC 1

BẬC 2

BẬC 3

BẬC 4

 BẬC 5

BẬC 6

BẬC 7 

BẬC 8

BẬC 9

1 Loại A3

Hệ số lương

6.2 6.56 6.92 7.28 7.64 8.0

Mức lương từ 1/1- 30/6/2020

9.238 9.774.4 10.310.8 10.847.2 11.383.6 11.920

Mức lương từ 1/7/2020

9.920

10.496

11.072 11.648 12.224 12.800
2

Loại A2

Hệ số lương

4.4 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78

Mức lương từ 1/1- 30/6/2020

6.556 7.062.6 7.569.2 8.075.8 8.582.4 9.089 9.595.6 10.102.2

Mức lương từ 1/7/2020

7.040

7.584

8.128

8.672

9.216

9.760

10.304

10.848

3

Loại A1

Hệ số lương

2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98

Mức lương từ 1/1- 30/6/2020

3.486.6 3.978.3 4.470 4.961.7 5.453.4 5.945.1 6.436.8 8.928.5 7.420.2

Mức lương từ 1/7/2020

3.744 4.272 4.800 5.328 5.856 6.384 6.912 7.440 7.968

Ngoài mức lương, tùy thuộc vào chức danh, vị trí làm việc các cán bộ ngành tòa án, kiểm sát sẽ có thêm phụ cấp.

Xem bình luận

TIN ĐỌC NHIỀU

Mức phí thi bằng lái xe được áp dụng đồng bộ, thống nhất trên cả...